Próbka naszych włosów została poddana ekspertyzie dokonanej przez renomowane Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:
Szukasz innej długości / gramatury ? - kliknij tutaj